HSB Staadioni kasutamine Läänemaa spordikoolile ja Haapsalu spordiklubidele eriolukorras.

Vastavalt 28.04.2020 vabariigi valitsuse määrusele ning Haapsalu linnavalitsuse korraldusele saab alates 4.05.2020 eritingimusel kasutada Haapsalu Staadioni väliväljakuid organiseeritud treeningtegevuseks.

Vastavalt  Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmisele tohib alates mai kuust korraldada spordi ja liikumisüritusi sh treeninguid õues, kui osalejaid on rühmas maksimaalselt kümme  ning treeningute läbiviimisel jälgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet).  See tingimus välistab sportmängude mängimise (jalgpall, korvpall jms). Treeneri koostab eelnevalt tingimustele vastava üldfüüsilise või tehnilise treeningu kava ja vastutab selle korrektse elluviimise eest spordiväljakul. Spordialade lõikes tuleks järgiga spordialaliitude poolt etteantud nõudeid ning soovitusi.

Kõigile gruppidele kehtivad eriolukorra reeglid. Sellega seoses tuleb lõpetada treening õigeaegselt ning mitte minna spordiväljakule enne, kui eelmine grupp on sealt lahkunud! Ka väljakule ja sealt ära liikumisel on tähtis  2+2 reegel. Haigustunnuste korral treeningule tulla ei tohi, järgige Terviseameti soovitusi.

Liikumine väljakutele toimub läbi spordikeskuse.
Ühe treeninguajaga seoses kontakteerub administraatoriga vaid üks isik – vastutav treener. 
Enne treeningu algust siseneb Spordikeskusesse ainult treener, kes kinnitab allkirjaga, et vastutab reeglitest kinni pidamise ning treeningvahendite desinfitseerimise eest. Peale seda kutsub treener õuest grupi liikmed ning liigub kinni pidades 2+2 reeglit,  koos  grupiga (maksimaalselt 10 inimest) läbi Spordikeskuse fuajee staadionile. Spordikeskuse fuajeesse sisenedes peavad kõik grupi liikmed desinfitseerima käsi esmalt käsi. Desinfitseerimisvahendid garanteerib sissepääsu juurde Spordikeskus. Spordiväljakul vastutab käte ja spordiinventari desinfitseerimise eest treener, kasutades selleks  enda vahendeid. Spordikeskuse kõik muud ruumid peale administratsiooni on suletud, riietusruume kasutada ei saa.

Ühe treeningu maksimaalne pikkus ühele 10 in treeninggrupile on 1,5 tundi. Kahe  treeningu vahele jäetakse minimaalselt 15 minutiline paus, et erinevad grupid saavad spordiväljakule ja sealt ära teineteisega kokku puutumata liikuda.

Broneerimine:
Kõik treeningud tuleb eelnevalt broneerida Spordikeskuse administraatori kontaktidel (alates 2.05.2020), tel 4725060, email spordikeskus@hsb.ee. Haapsalu Staadion on avatud alates 2.05.2020, iga päev kell 10 – 20.

Tasumine:
Staadioni spordiväljakute rent tasutakse vastavalt ametlikule hinnakirjale https://www.hsb.ee/et/hinnakiri-5. Spordiväljakute rendi tasumine toimub Spordikeskuse infoletis ühe isiku poolt. Ühe treeninguajaga seoses kontakteerub administraatoriga vaid üks isik. Väljaku rent tuleb tasuda enne mängu algust ühe tehinguna täies ulatuses. Väljaku rendi hindasid ei poolitata ega jagata mitme kliendi vahel. Tasuda saab sularahas,  maksekaardiga või täies ulatuses kliendi HSB kontolt, kui seal on piisavalt maksekrediiti.

Vastutus:
Kõik spordiväljakule tulnud isikud võtavad täieliku vastutuse ja kohustuvad täitma vabariigi valituse ja kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud eriolukorra tingimusi ning nõudeid.

Eriolukorra info, meetmete ning õigusaktidega saab tutvuda: www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#meetmed