NB! 

 • Alates 25.10.2021 pääseb kõikidesse HSB spordibaaside siseruumidesse vaid kehtiva COVID vaktsineerimise või läbipõdemise tõendiga. Tõendi kontrollimine toimub digitaalselt. Nakkusohutuse tõend tuleb teenindajale esitada koos isikut tõendava dokumendiga.  COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta peavad esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast.
   
 • Alates 29.10.2021 tuleb kanda kõikides siseruumides maski. Maski ei pea kandma vaid spordisaalis ning dušširuumis. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed
   
 • Alates 1.11.2021:
  Sportimine, treenimine, spordivõistlused, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täiendkoolitus ja täiendõpe (edaspidi tegevus) on lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele,kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud.

  Nõue ei kehti alla 12-aastastele ja kuni 18-aastastele (kaasa arvatud), kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused, erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele.

  Spordi- ja liikumisüritused on alates 12. eluaastast lubatud vaid tõendi alusel. 12–17-aastased võivad spordi- ja liikumisüritustel osaleda ka negatiivse PCR või antigeeni kiirtesti alusel, 18-aastased ja vanemad võivad eelnevates tegevustes osaleda üksnes COVID-19 haiguse läbipõdemise või vaktsineerituse tõendi alusel.

  Koolide, spordikoolide ja spordiklubide liikmed saavad täpsed juhised oma asutusest - õpetajalt, treenerilt, direktorilt või juhatjalt
   

Vaata täpsemalt allalaetavast failist: Juhend spordikorraldajatele alates 1. novembrist 2021

 

 

 

Sihtasutus Läänemaa poolt välja antud märgisega "Siin on COVID-19 turvaline" kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.